Almeco utrustar vägtransportledarfordon

VägledartransportfordonVägtransportledare – VTL – ger anvisningar för trafiken och eskorterar långa, breda och tunga vägtransporter.

Vägtransportledarfordon ska uppfylla vissa krav för att godkännas enligt Transportstyrelsen, TSFS 2010:139.

Vägtransportledarfordonet skall utrustas så att det klart framgår att det tjänstgör som vägtransportledare utan att det uppstår risk för förväxling med polisman.

Utrustning

Vi monterar teknisk utrustning för kommunikation och IT och precis som i brandledningsfordonen som vi utrustar.

Beställaren få fordonet individuellt utrustat i största möjliga utsträckning.

VTL-bilarna byggs helt oberoende på både korta och långa skåpbilsvarianterna.

Vägtransportledarfordon VW Caddy MaxiSkillnaden blir i plats för utrustningen i bakre utrymmet. Oftast bygger vi fack under sängen bak för att utnyttja utrymmena bra.

Ebersprächer AirtonicLuftburen värme och isolering

För att göra övernattning komfortabelt isoleras bilarna mot kyla och vi monterar in dieseldriven luftburen luftvärmare Eberspächer Airtonic D2 eller D4 från tyska kvalitetstillverkaren Ebersprächer.

 


Sidan uppdaterades: 2018-03-06