Almeco är återförsäljare för redKnows intelligenta GPS-lösningar

redKnows har ett kraftfullt sortiment av GPS-lösningar för larm av egendom, elektroniska körjournaler och fleet management. Almeco kan montera redKnows komponenter i ditt fordon.

redKnows Plus GPS-tracker

redKnows Plus håller koll på din egendom i realtid. Med en mobil, surfplatta eller dator kan du enkelt se din redKnows GPS-trackers position och vilka larm som är aktiverade. 

redKnows körjournal OBD

redKnows elektroniska körjournal loggar alla resor som bilen gör och skapar automatiskt en körjournal enligt Skatteverkets riktlinjer. RedKnows elektronisk körjournal kräver ingen avancerad installation eftersom du placerar den i OBD-uttaget, inne i förarutrymmet på bilen.

redKnows elektronisk körjournal – fast installation

Körjournalen är elektronisk, vilket betyder att all data överförs automatiskt från den installerade GPS-enheten direkt till en server. redKnows lösningar uppfyller PULs krav på integritetsskydd samt Skatteverkets riktlinjer.

En redKnows spårsändare är alltid sökbar av dig eller de du väljer skall kunna följa den! 

  • Stöldskydd – ringer upp vid förflyttning eller stöld.
  • redKnows spårsändare rekommenderas av försäkringsbolagen och ger ofta försäkringsfördelar.
  • redKnows spårsändare innebär inga extra abonnemangsavgifter.
  • redKnows produkter är utvecklade och tillverkade i Sverige av Axtech för bästa kvalitet.

Till din servicebil

redKnows produkter är ett väldigt bra tillbehör för din dyrbart utrustade servicebil. Många gånger så uppgår värdet på verktygen där bak i lastutrymmet till lika mycket som bilen själv. Då är Redknows sensor en intelligent lösning.