Många efterfrågar möjligheten att transportera bränsle på sin lätta lastbil. Transport av drivmedel klassas som farligt gods på väg omfattas av stränga regler. Färmartanken från svenska familjeföretaget Fherms uppfyller alla direktiv.

Farmartanken under almecolocket

Almeco har i samarbete med Färmartanken anpassat deras 250-liters liggande tank så att pumpgenomföringen sitter på framsidan av tanken. Det gör att ICB-behållaren går in under ett monterat Almecolock på alla vanliga pickupbilar (tanken är 500 mm hög).

Transport av drivmedel d.v.s. farligt gods på väg omfattas av stränga reglerna i ADR-direktivet och behållare måste besiktigas återkommande efter 30 månader.

Samtliga ADR/IBC-behållare är vibrationstestade enligt nya krav från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

ADR/IBC-behållaren är godkänd för att transporteras via väg, järnväg och sjöfart.

Pris på Farmartanken och ev. anpassning till ditt fordon med eller utan Almecolocket offereras.

Farmartankar på lätta lastbilar

Almeco monterar de godkända farmartankarna ADR/IBC-behållare i stål från Färmartanken. De är på 250 liter och finns i en liggande och en stående modell.

Transport av drivmedel d.v.s. farligt gods på väg omfattas av stränga reglerna i ADR-direktivet och behållare måste besiktigas återkommande efter 30 månader.

Samtliga ADR/IBC-behållare är vibrationstestade enligt nya krav från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

ADR/IBC-behållaren är godkänd för att transporteras via väg, järnväg och sjöfart.

Pris på Farmartanken och ev. anpassning till ditt fordon offereras.

Specifikation Färmartanken

Modell Kapacitet Längd Bredd Höjd Vikt
Liggande 250 liter 900 mm 760 mm 500 mm 76 kg
Stående 250 liter 900 mm 480 mm 780 mm 76 kg